Men's & Women's Track & Field

Neil Houlihan bio photo
Neil Houlihan

Head Coach

nhoulihan@chapman.edu

(714) 997-6939

Barron Maizland bio photo
Barron Maizland

Assistant Coach

maizland@chapman.edu

(714) 744-2171

Greg Stull bio photo
Greg Stull

Assistant Coach - Pole Vault